Moravian Library – Stavební technologie v Olympijském Londýně

Britské velvyslanectví v Praze a Moravská zemská knihovna v Brně si vás dovolují pozvat na odborný seminář s diskuzí.

“Stavební technologie v Olympijském Londýně”

Hlavními hosty budou Jonathan Kendall, ředitel pro urbanismus ze společnosti Fletscher Priest Architects a Paul Hartmann, projektový manažer pro výstavbu Olympijského parkuz Olympic Delivery Authority.

Úterý 6. března 2012, 10 – 12 hod,
konferenční sál MZK v Brně, Kounicova 65a.

Tématem semináře jsou současné trendy ve stavebnictví a architektuře, aneb jak se dá z průmyslové zóny vytvořit moderní městská čtvrť. V rámci semináře bude věnována pozornost i trvale udržitelnému konceptu olympijského parku.
Seminář proběhne v anglickém jazyce, simultánní tlumočení do češtiny je zajištěno.

Po semináři následuje neformální pohoštění, na které jste srdečně zváni.
Prosíme, potvrdťe svou účast na semináři e-mailem na adrese: eva.zimova@fco.gov.uk nejpozději do čtvrtka 1. března 2012.

www.ntm.cz/data/konference-seminare/seminar-stavebni-tehchnologie-olympiada.pdf